top of page
  • Writer's pictureAntton Gustafsson

Alkuvuoden terveiset

Hei! Olen Antton Gustafsson, H’24 koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava. Tulin tänne edunvalvontafoorumille kirjoittelemaan alkuvuoden terveiset edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Toivon, että tämän blogin lukemisen jälkeen sinulla on parempi käsitys siitä, mitä nyt alkuvuodesta on tehty ja tapahtunut.


Haluan ensimmäiseksi kiittää kauppatieteiden laitosta siitä, että he ovat omalta osaltaan huomanneet huolemme kieli- ja viestintäopintojen osalta monen vuoden ajalta. Tämän takia pakollisia opintoja vähennetään 5 opintopisteen verran seuraavassa opintosuunnitelmassa. Tätä muutosta on ajettu monessa yhteydessä ja kauan eri henkilöiden toimesta ja haluankin omalta osaltani kiittää niin hallinnon opiskelijaedustajia, kuin aikaisempia hallituksiakin työstänne meidän preemiolaisten eteen.


Kieli- ja viestintäopintojenen suhteen on opintojen määrän lisäksi herättänyt keskustelua pienet ryhmäkoot, jotka eivät tällä hetkellä toimi optimaalisella tavalla. Ei ole opiskelijan tai yliopiston etu, että kun pienien ryhmäkokojen vuoksi kursseille ei mahduta, niin yksittäiset kurssikokonaisuudet viivästyttävät opintoja. Toinen jäsenistöltä jo pitkään esiin tullut asia on ollut tiettyjen kurssien läsnäolovaatimukset. On epäreilua, jos jollain kursseilla vaaditaan vain 80 % läsnäoloa, mutta toiselta kurssilta ei saa olla yhtäkään kertaa luennolta pois.


Mielestäni tätä asiaa pitää tarkastella hiukan laajemmastakin perspektiivistä. Kauppatieteiden alalla opiskeluajalta hankittua työkokemusta arvostetaan laajalti ja mielestäni opintoja pitäisi jatkossa viedä yhä enemmän siihen suuntaan, että opiskelu ja mahdollinen työ tukisivat toinen toistaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan enemmän dialogia työelämän ja yliopiston välille, jotta opiskelijalla on tarvittavat ajalliset ja henkiset resurssit työelämään ja opiskeluun

samanaikaisesti. Tämän takia 100 % läsnäolopakko ei mielestäni ole kaikkien kurssitoteutuksien osalta asia, jota pitäisi edes tavoitella.


Olen saanut palautetta jäsenistöltä siitä, että tietyiltä kurssikokonaisuuksilta

ei ole 25 luennolta saanut olla kertaakaan pois esimerkiksi töiden takia ja tämä on suunta, mihin mielestäni kauppatieteiden opiskelua ei pidä viedä. Kustannustehokkuuden näkökulmasta ei ole järkevää pakottaa opiskelijaa käymään kurssia kokonaan uudestaan ”veronmaksajan rahalla”. Toisaalta kun katsoo huolestuttavia opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tilastoja, niin mielestäni

jatkossa tarvitsemme enemmän esimerkiksi korvaavia tehtäviä ja muita joustavia elementtejä opintojaksoille. Näen joustavat opintojaksot opiskelijoiden hyvinvointia lisäävänä elementtinä. Joustavuutta voidaan lisätä, kunhan tärkein tavoite, eli opiskelijan tarvittavat osaamisen kriteerit, saavutetaan.


Läsnäolon lisäksi myös tiettyjen kurssien arvostelukriteerit ja sisältö ovat eronneet saman lukuvuoden syksyn ja kevään kurssien toteutuksien välillä ajoittain huomattavankin paljon. Jos saman kurssin opettaja vaihtuu, niin on tietenkin inhimillistä, että painotukset ja pedagogiset tavat ja tyylit hieman vaihtuvat. Opiskelijalta vaadittava työmäärä ei saisi kuitenkaan vaihdella moninkertaisesti toteutuksien välillä. Tämä on osa opiskelijan oikeusturvaa ja toisaalta inhimillisestä näkökulmasta tarkasteltuna on luonnollisesti turhauttavaa ja epämotivoivaa, että samojen opintopisteiden takia tarvitsee keväällä tehdä moninkertaisesti enemmän työtä kuin syksyllä.


Meidän preemiolaisten edunvalvonnassa tulee olemaan jatkossakin kriittisen tärkeää se, että hallinnon opiskelijaedustajiksi, edaattoreiksi, Isyyn ja tietenkin Preemion toimintaan saadaan aktiivisia toimijoita, joiden välinen kommunikaatio toimii sujuvasti. Edunvalvontakentällä muutokset voivat kestää monesti kauankin ja siksi asioiden kanssa pitää olla kärsivällinen. Kieli- ja viestintäopintojen opintosuunnitelmaan saavutettu muutos on oiva esimerkki siitä, mitä pitkäaikaisella yhteistyöllä voidaan saada edunvalvonnassa aikaan; Kyllä meidän opiskelijoiden ääntä kuunnellaan ja arvostetaan, kunhan mielipiteiden taakse saadaan myös perusteluja.


Yhteistyöterveisin,


Antton Gustafsson

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Hallitus 24

Preemio ryComentarios


Kommentit

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page