top of page
Nimetön malli (2).jpg

Tiimit

Preemion toimintaan voi päästä mukaan myös tiimien kautta, joita tällä hetkellä on viisi: yrityssuhdetiimi, mediatiimi, NESU-tiimi, tapahtumatiimi sekä projektitiimi. Tämän lisäksi talousvastaavalla on vuodesta 2020 eteenpäin ollut talousapulainen ja 2023 eteenpäin koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava on tehnyt yhteistyötä kolmen Häirintäyhdshenkilön kanssa.

Mitä tiimit tekevät?

Mediatiimi .jpg

Mediatiimi

 • sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan, Preemion nettisivuille sekä muut viestinnän avustavat tehtävät

 • tapahtumista viestiminen oikea-aikaisesti läpi Preemion viestintäkanavien

 • Preemion lehden Riskipreemion sisällöntuotanto

Vuonna 2024 Mediatiimiin kuuluu:

Iina-Lotta Hämäläinen (mediavastaava), Noora Kuvaja (päätoimittaja), Maiju Rimpiläinen, Tuulia Rundqvist, Saara Asikainen ja Pihla Pietilä.

NESU-tiimi

 • sitsien järjestäminen

 • edustaa NESU-Preemiota NESU-tapahtumissa

 • yhteydenpito muihin NESU-kaupunkeihin

Vuonna 2024 NESU-tiimiin kuuluu:

Beata Karlstedt (NESU-vastaava), Lotta Sundberg, Thorvald Pöysti, Oskari Junttila, Pietu Pitkänen ja Aleksi Pesonen.

Nesutiimi .jpg
Projektitiimi.jpg
Projektitiimi.jpg

Projektitiimi

 • vuosijuhlien käytännön järjestelyt

 • projektivastaavan avustaminen isompien projektien kuten approtapahtuma Lentävän Lähdön, vuosijuhlien ja pikkujoulujen järjestelyissä

Vuonna 2024 Projektitiimiin kuuluu:

Janina Teittinen (projektivastaava), Elisa Mattila, Angelica Kallio, Hande Tolvanen, Julia Liljegren, Riina Mykkänen ja Johannes Winberg.

Taloustiimi

 • Preemion talouden seuranta, laskutus

 • muut talousvastaavan avustavat tehtävät

Vuonna 2024 taloustiimiin kuuluu:

Reetta-Maria Vauhkonen (talousvastaava) ja Väinö Kortelahti.

Talousapulainen.jpg
Tapahtumatiimi.JPG

Tapahtumatiimi

 • erilaisten tapahtumien järjestäminen ympäri lukuvuoden

 • vuosijuhlien silliksen käytännön järjestelyt

 • uusien tapahtumien suunnittelu ja toteutus hallituksen tapahtumavastaavan johdolla

Vuonna 2024 tapahtumatiimiin kuuluu:

Eeva Kettunen (tapahtumavastaava), Jeremias Loukojärvi, Moona Heikkinen, Timo Wilander, Riina Siltanen, Vilma Sneck ja Riia Kinnunen.

Häirintäyhdyshenkilöt

 • Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin.

 • Lue lisää Preemion Code of Conductista

Vuonna 2024 häirintäyhdshenkilöinä toimii Senni Sarkakari, Emmi Vetikko, Maiju Rimpiläinen ja Hande Tolvanen.

hyhhit.jpeg
Yrkkätiimi.JPG

Yrityssuhdetiimi

 • Yrityssuhdetiimi auttaa yrityssuhdevastaavia yhteistyökumppaneiden kontaktoinnissa ja sopimusten neuvottelussa, sekä mm. haalarimainospaikkojen myymisessä.

Vuonna 2024 yrityssuhdetiimiin kuuluu:

Lassi Valli ja Arttu Riikonen (yrityssuhdevastaavat) sekä Leevi Heliranta, Helena Fomkin ja Roope Rissanen.

bottom of page