top of page

Riskipreemio

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Preemio ry:n julkaisema ainejärjestölehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Voit lukea lehteä täältä:

bottom of page