top of page

ISYY ja Edustajisto

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto, tutummin edari, on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Edustajiston tehtävänä on toimia kaikkien 12 000 jäsenensä edunvalvojana niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Edustajisto vaikuttaa laajasti opiskelijoiden asioihin, päättäen muun muassa ylioppilaskunnan säännöistä, budjetista, toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksun suuruudesta sekä hallituksen kokoonpanosta. Edustajiston toiminnalla on täten suora vaikutus myös sinun elämääsi opiskelijayhteisön ja ylioppilaskunnan jäsenenä.

Helpoiten edustajiston aseman voi ymmärtää vertaamalla sitä eduskuntaan. Edustajiston voidaan ajatella olevan ylioppilaskunnan oma eduskunta, jonne opiskelijat (kansa) ovat vaaleissa äänestämällä valinneet ryhmien (puolueiden) ehdokaslistoilta edaattorit (kansanedustajat), jotka puolestaan muodostavat valiokunnat (valiokunnat) ja päättävät hallituksesta (hallituksesta). Edustajiston muodostavat 39 jäsentä (edaattoria), jotka ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat kahden vuoden välein käytävissä vaaleissa. Edustajisto valitsee keskuudestaan itsellensä puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa, jotka johtavat edustajiston toimintaa, valvovat ylioppilaskunnan toimintaa sekä ovat osaltaan edustamassa ylioppilaskuntaa niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla.

Nykyinen edustajisto valittiin syksyllä 2023 käydyissä vaaleissa ja edustajiston toimikausi käsittää kalenterivuodet 2024 ja 2025. Seuraavat vaalit käydään syyslukukaudella 2025, jolloin valitaan edustajiston jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Vaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ja myös äänioikeus on kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä. 

Kylterit-ryhmän varsinaiset edustajat edustajistossa toimikaudella 2024-2025:

  • Eetu Hyvönen (Preemio)

  • Hermanni Kokkonen (Preemio)

  • Tuuli Liukkonen (Preemio)

  • Ilmari Mäkelä (Preemio)

  • Leo White (Optimi)

  • Pekka Ruokolainen (Optimi)

Edustajiston tulevat kokouspäivät sekä yhteystiedot löydät ISYY:n sivuilta.

bottom of page