fbpx

1. Mitä tarkoittaa elaboraatio ja miten sitä voidaan käyttää käytännössä?

2. Mikä on keskeinen raja-arvolause ja millainen merkitys sillä on tieteelliselle tutkimukselle?

3. a) Mikä on korrelaatio ja miten sitä miten mitataan?
b) Aineistotehtävä: Kotitalouden tulojen ja onnellisuuden välinen korrelaatio -aineisto. (Aineistossa korrelaatio ja p-arvo). Kerro analyysin päätulokset.

English