fbpx
Vastaukset max yksi sivu ja kaikkiin tulee vastata.
  1. Mitä yhteistä ja eroa on kuvailevalla ja selittävällä tutkimuksella?
  2. Mikä on raja-arvolause ja sen merkitys tilastollisen tutkimuksen kannalta?
  3. Kerro tutkimuksen keskeisimmät tulokset miesten ja naisten koulutusasteen (perus-, keski- ja korkea-aste) välillä. Aineistona ristiintaulukko sekä taulukko, johon oli laskettu ainestosta Pearsonin khiin neliö, linear by linear association ja likelihood ratio.
English