fbpx

1§ Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa hänen antamansa nimi- ja osoitetiedot oikeaksi, virheellisistä tiedoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista osallistuja vastaa itse.

2§ Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka ei aikoisikaan osallistua. Sitovasti ilmoittautuneilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa osallistumistaan ilman erittäin painavaa syytä.

3§ Osallistuja vastaa itse aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Preemio ry:n järjestämissä tapahtumissa. Preemio ry ei ole velvollinen korvaamaan henkilön itse aiheuttamia vahinkoja.

4§ Huumeiden käyttäminen, mukana tuominen tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen on Preemio ry:n tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Henkilön syyllistyessä tällaiseen, on sanktiona porttikielto tapahtumiin. Preemio ry:n hallitus käsittelee rikkeet tapauskohtaisesti ja päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta porttikiellosta Preemio ry:n tapahtumiin.

5§ Mikäli henkilöllä on maksamaton osallistumismaksu, eikä sitä ole muistutuksesta huolimatta maksettu, henkilöltä evätään pääsy Preemio ry:n järjestämiin tapahtumiin siihen asti, kun puuttuva maksu on suoritettu.

6§ Preemio ry:n tapahtumissa edellytetään hyvää käytöstä, toisten huomioon ottamista, sekä tilojen ja esineiden kunnioittamista.

7§ Ilmoittautumalla Preemio ry:n järjestämiin tapahtumiin hyväksyt kaikki edellä mainitut säännöt.

8§ Preemio ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin järjestämissään tapahtumissa.

Preemio ry:n hallitus on vahvistanut nämä säännöt kokouksessaan 28.10.2019. Osallistumalla Preemion tai sen kerhojen järjestämiin tapahtumiin sitoudut noudattamaan Preemion tapahtumasääntöjä.

English