fbpx

Preemion toimintaan voi päästä mukaan myös tiimien kautta, joita tällä hetkellä on viisi: yrityssuhdetiimi, mediatiimi, NESU-tiimi, tapahtumatiimi sekä projektitiimi. Tämän lisäksi talousvastaavalla on vuodesta 2020 eteenpäin ollut talousapulainen.

MITÄ TIIMIT TEKEVÄT?

 Yrityssuhdetiimi

 • yritysyhteistyön kehittäminen
 • vuosijuhlan sekä Preemion asiatapahtuman yhteistyökumppaneiden hankkiminen​
 • fuksien haalarihankinnan avustaminen ja excumahdollisuuksien kartoittaminen

Yrityssuhdetiimiin 2021 kuuluvat Eino Rask (yrityssuhdevastaava), Tuomas Kyöstilä, Lauri Pyrhönen, Joona Minkkinen, Jaakko Bendel, Oskari Kuusela ja Elias Saari  

Mediatiimi

 • sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan, Preemion nettisivuille sekä muut viestinnän avustavat tehtävät
 • tapahtumista viestiminen oikea-aikaisesti läpi Preemion viestintäkanavien
 • Preemion lehden Riskipreemion sisällöntuotanto

Mediatiimiin 2021 kuuluvat Robert van Voorn (mediavastaava), Nea Liikanen (päätoimittaja), Pauliina Alasorvari, Maria Korhonen, Carola Karlstedt ja Laura Räisänen  

NESU-tiimi

 • sitsien järjestäminen
 • edustaa NESU-Preemiota NESU-tapahtumissa
 • yhteydenpito muihin NESU-kaupunkeihin

NESU-tiimiin 2021 kuuluvat Hermanni Kokkonen (NESU-vastaava), Arttu Tyrväinen, Miko Malinen, Patrik Palmgren ja Johanna Salminen

Tapahtumatiimi

 • erilaisten tapahtumien järjestäminen ympäri lukuvuoden
 • vuosijuhlien silliksen käytännön järjestelyt
 • uusien tapahtumien suunnittelu ja toteutus hallituksen tapahtumavastaavan johdolla

Tapahtumatiimiin 2021 kuuluvat Jani Peltola (tapahtumavastaava), Tommi Ojala, Inka Laitinen, Irina Toivonen, Lauri Kejonen, Vilho Rotko ja Tyko Salmi  

Projektitiimi

 • vuosijuhlien käytännön järjestelyt
 • projektivastaavan avustaminen isompien projektien kuten Preemion asiatapahtuman ja pikkujoulujen järjestelyissä

Projektitiimiin 2021 kuuluvat Juha Karjalainen (projektivastaava), Saara Äikäs, Vilma Kainulainen, Krister Koskivirta, Aapo Tanskanen ja Henri Miettinen

Taloustiimi

 • Preemion talouden seuranta, laskutus
 • muut talousvastaavan avustavat tehtävät

Taloustiimissä 2021 toimii Joel Lyytinen (talousvastava), sekä talousapulainen Linnea Knuuttila.

EnglishScroll Up