fbpx
1) perintö- ja testamenttisaantojen sekä lahjojen yhteen laskeminen
2) perintö- ja lahjaverotuksen alueellinen ulottuvuus
3) selitä seuraavat käsitteet
  a) perukirja
  b) sukupolvenvaihdoshuojennus
English