fbpx

Kysymys 1

Myyjä myy ostajalle käytetyn henkilöauton 10 000 euron kauppahinnalla. Mitä kaupankäyntiin liittyvää lakia tai lakeja ja millä edellytyksillä tapaukseen sovelletaan, jos käy ilmi, että auton moottorissa on vikaa? Selosta myös lakien keskeiset erot sekä ostajan käytettävissä olevat oikeussuojatiet.

Kysymys 2

Ovatko alla olevat väittämät oikein vai väärin?

  • Valitse jokaisen väittämän osalta joko vaihtoehto oikein tai väärin.
  • Perustele lyhyesti jokaisessa kohdassa, miksi väittämä on mielestäsi oikein / väärin.
  • Perustelematon vastaus = 0 pistettä                                                                                   

a)   Oikeustoimi, jonka tekemiseen henkilö on oikeudenvastaisesti pakotettu, ei koskaan ole sitova.

b)   Jos ostaja osamaksukaupassa laiminlyö kauppahinnan tai sen osan maksamisen, myyjällä on oikeus purkaa kauppa ja noutaa ostajalle luovutettu esine takaisin itselleen.

c)    Luonnollinen henkilö voi menettää oikeustoimikelpoisuutensa tai sitä voidaan rajoittaa, jos henkilö ei kykene huolehtimaan itseään koskevista taloudellisista asioista.

d)   Vajaavaltaisen vanhemmat ovat vastuussa vajaavaltaisen aiheuttamasta vahingosta ja tämän vuoksi velvollisia korvaamaan vahingon.

e)   Raskaana olevaa työntekijää ei saa irtisanoa.

Kysymys 3

Työnantaja on saanut selville, että eräs työntekijöistä on ottanut itselleen useita kertoja rahaa työntekijöiden kahvihuoneessa olevasta kahvikassasta. Kahvikassana toimii säästölipas, johon työntekijät maksavat säännöllisin väliajoin sovitun summan, jolla hankitaan työntekijöille kahvia. Nyt työnantaja haluaa päättää työntekijän työsuhteen.  Selosta työnantajan käytettävissä olevat vaihtoehdot työsuhteen päättämiseksi sekä miten ne eroavat toisistaan.

Kysymys 4

Vertaa keskenään omavelkaista ja toissijaista takausta lainan vakuutena oikeudellisesta näkökulmasta seuraavasti: Selosta näiden takauslajien keskeiset erot. Käsittele myös molempien takauslajien hyviä ja huonoja puolia velkojan, velallisen ja takaajan kannalta.

English