fbpx

1. Täytä puuttuvat kohdat:

a) Laadullisen tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitellään __________, ____________, __________ sekä ___________.
b) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston hankintaa ohjaavat ___________ ja ____________.
c) Laadullisen tutkimukset tutkimuskysymykset voivat olla muotoa ______, _______, ______?
d) Laadullisen tutkimuksen analyysiä ohjaa __________ ja tulkintaa ______________.
e) Kirjallisuuskatsaus on ___________ johon omaa tutkimusta suhteutetaan.

2. Kerro neljä eri lähestymistapaa ja kerro jokaisesta pääpiirteet.

3.Kooda teksti, tee koodirunko ja kerro miten koodasit.

English