fbpx

Tentin suorittaminen hyväksytysti edellyttää jokaisen kysymykseen vastaamista hyväksytysti.

(Kysymykset suomeksi & englanniksi, aineisto englanniksi)

 1. Tapaustutkimuksen ja narratiivisen tutkimuksen erot ja yhtäläisyydet (100–150 sanaa)

 2. Teorian merkitys laadullisessa tutkimuksessa (100–150 sanaa)

 3. Selitä käsitteet induktio ja deduktio (100–150 sanaa)

 4. Laadullisen tutkimuksen keskeiset haasteet (500–600 sanaa)

 5. Aineiston koodaaminen (500–600 sanaa)
 • Laadi tutkimuskysymys aineiston pohjalta
 • Rakenna koodausrunko
 • Koodaa aineisto koodausrungon mukaisesti
 • Tarkenna tutkimuskysymystä, jos tarvetta
 • Analysoi teksti koodauksesi perusteella
 • Vastaa tutkimuskysymykseen
English