fbpx

1. Ota kantaa, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Perustele lyhyesti ja ytimekkäästi.

a) Jokaisessa osakeyhtiössä on oltava tilintarkastaja.
b) Tilintarkastan valitsee toimitusjohtaja
c) KHT-tarkastaja tarkoittaa kauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa,
d) HTM-tarkastajan kelpoisuusvaatimuksiin kuuluu, että henkilö on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

  1. Mikä on tilinpäätöksen tarkoitus?

  2. Mitä tarkoittaa sisäinen valvonta (sisäinen kontrolli)?

  3. Mitä tilintarkastajan työ sisältää tilinpäätöksen tarkastuksen lisäksi? Kerro lyhyesti ja ytimekkäästi.

  4. Mitä tarkoittaa mukautettu tilintarkastuskertomus?
English