fbpx

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Pyri vastauksessasi ytimekkääseen ja hyvin jäsenneltyyn tyyliin. Tentin maksimipistemäärä on 50 pistettä.

  1. Strategisen johdon laskentatoimen kehityksen syyt ja keskeiset kehitystrendit.
  2. Budjetointi interaktiivisen ohjauksen välineenä.
  3. Millaisilla keinoilla taloushallinto-organisaation osaamista voidaan kehittää?
  4. Millaisilla erilaisilla strategisia suoritusmittaristoja on kehitetty ja miten niitä käytetään strategisessa ohjauksessa?
  5. Mitä seikkoja Kaplanin ja Nortonin mukaan on otettava huomioon kytkettäessä palkitseminen Balanced Scorecardiin?
English