fbpx

Vastaa viiteen kysymykseen. Pyri vastauksissasi ytimekkääseen ja hyvin jäsenneltyyn tyyliin. Tentin maksimipistemäärä on 100 pistettä.

  1. Budjetointi interaktiivisen ohjauksen välineenä.

  2. Millaisilla menetelmillä voidaan tukea asiakaslähtöisyyden kontrollointia?

  3. Mitä johdon lyhytnäköisyys -ongelmalla (myopia problem) tarkoitetaan ja mitä ratkaisukeinoja Merchant ja Van der Stede esittävät ongelmaan?

  4. Millaisia toimintakontrolleja (action controls) Merchantin ja Van der Steden mukaan käytetään ja minkä tyyppisiin ohjausongelmiin ne soveltuvat?

  5. Mitä seikkoja on Kaplanin ja Nortonin mukaan otettava huomioon kytkettäessä palkitseminen Balanced Scorecardiin?

  6. Millaisia mahdollisuuksia konsernijohdolla on liiketoimintayksiköiden välisten synergioiden luomiseen Balanced Scorecardin avulla?

 

English