fbpx

3 sanallista ja 3 kirjaustehtävää. 6 pistettä per tehtävä. Tenttiä ei saanut ottaa mukaan, joten muistin varassa vedetään:

 

1.

  1. a) Mitä kirjanpidon yleinen jatkuvuuden periaate merkitsee käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuuden arvostamisessa.
  2. b)  Miten vaihtuvien vastaavien arvonalentuminen huomioidaan kirjanpidossa, ja miten toimitaan kun arvo palautetaan?
  3. c) Mitä on vaihto-omaisuus ja miten vaihto-omaisuuden hankintameno muodostuu? Miten vaihto-omaisuutta arvostetaan?

 

2.

  1. a) osakepääoman korottaminen. Miten kirjataan.
  2. b) Yritys on tehnyt liian suuria poistoja. Koneen hankintahinta oli 500 000€ ja yritys on poistanut 100 000€ vuodessa neljän vuoden ajan. Miten neuvoisit yritystä tulevien poistojen ja vastaavien tilanteiden kanssa.
  3. c) en muista

 

3.

  1. a) Miten kirjanpidossa arvostetaan myyntisaamiset, vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuus?
  2. b) en muista
  3. c)  Selitä ja tee poistoihin liittyvät kirjaukset, kun kokonaispoistot halutaan tehdä sen suuruisina kuin ne verotuksessa hyväksytään.

Kirjaustehtävät (luvut voivat olla väärin jne, kannattaa etsiä esimerkeistä vastaavat tehtävät ja tehdä ne):

 

  1. Kirjaa seuraava vientimyynti, yritys seuraa viennin kurssieroja omalla tilillään. Yritys on laskuttanut 15.12.x1 norjalaista asiakastaan toimitetuista tavaroista NOK 35 000. Maksuehto 20 pv – 2 %, 30 netto. Valuuttakurssi laskutushetkellä EUR = NOK 7,78. Tilinpäätöshetkellä 31.12.x1 lasku on maksamatta, kurssi EUR = NOK 7,95. Norjalainen yritys maksaa laskun 5.1.x2 ja vähentää 2 % käteisalennuksen. Kurssi on EUR = NOK 7,97.

 

2.

Yritys myy liikerakennusosakkeensa hintaan 50000.  Hankintahinta oli 40000. Laadi tilinpäätös ja tee jälleenhankintavaraus.

Seuraavalla tilikaudella yritys ostaa uudeet toimitilat 60000 eurolla. Sumu-poisto on 4% ja EVL-poisto 7%. Pura jälleenhankintavaraus.

 

3.

1.7.x1 Yritys ostaa 1.10. erääntyvää valtion jvk-lainaa, jonka kuponkikorko on 6%. Korko maksetaan vuosittain 1.10. Yrityksen ostaman lainan nimellisarvo on 100 000€ ja markkina-arvo 105 000€, koska markkinakorko on kaupantekohetkenä lainan kuponkikorkoa alempi. Lainan oston yhteydessä myyjälle maksetaan myös kertynyt korko 3000€.

1.10.x1 Kuponki irtoaa, kirjataan korko.

31.12.x1 Tilinpäätöksessä jaksotetaan kertyneen koron osuus 1250 euroa. Myös ostohinnan ja nimellisarvon välinen ylikurssi jaksotetaan laina-ajalle. Päättyvälle tilikaudelle sitä oletetaan kohditustuvan 500 euroa.

1.6.x2 Laina myydään markkinahinnalla 104000. Ostajalta saadaan lisäksi kertynyttä korkoa 5500 euroa.

English