fbpx

Johdon laskentatoimen perusteet, kevät 2018

Kysymys 1

Kustannuspaikkalaskennassa apukustannuspaikkojen kustannukset vyörytetään ensiksi pääkustannuspaikoille ja vasta sen jälkeen ….?

Kysymys 2

Kahviossa myytävän kahvinmyynnin katetuotto saadaan, kun kahvin myyntituotoista vähennetään kahvien kokonaiskustannukset. Oikein vai väärin?

 

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY (15p) VASTAA KOLMEEN SEURAAVISTA:

  1. a) Johdon laskentatoimen arvostus ja mittausongelmat
  2. b) Ekvivalenssilaskenta. Periaate ja sovelluskohteet
  3. c) Normaaliomakustannusarvo NOKA
  4. d) Johdon laskentatoimen rooli ja tehtävät yrityksen taloushallinnossa

LASKUTEHTÄVÄ

Yrityksessä varastokirjanpidon merkinnät yhden komponentin osalta ovat huhtikuussa seuraavat:

1.4. Alkuvarasto 100kpl à 60€

10.4. Käyttö 40kpl

15.4. Saapunut 200kpl à 70€

20.4. Käyttö 150kpl

30.4. Loppuvarasto?

Laadi ainekäytön kustannukset ja loppuvarasto

  1. a) FIFO menetelmällä
  2. b) LIFO menetelmällä kauden lopussa
English