fbpx

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto, jonka suorittaminen kestää kaksi vuotta (120 opintopistettä). Maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat:

  • Innovation Management
  • International Business and Sales Management
  • Laskentatoimi ja rahoitus
  • Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Innovation management

Innovaatiojohtamisen opinnoissa keskitytään muun muassa yritysten ja organisaatioiden muutosjohtamiseen sekä projektien ja prosessien johtamiseen. Myös analyyttisen ja luovan ajattelun yhdistäminen sekä innovaatiot ja organisaatioiden uudistaminen ovat tärkeässä roolissa opintojen aikana. Valmistuttuasi innovaatiojohtamisen opinnoista voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin erilaisiin organisaatioihin. Vastavalmistuneet ekonomit voivat aloittaa uransa esimerkiksi tiimijohtajina, projektijohtajina, innovaatioasiantuntijoina tai konsultteina.

International Business & Sales Management

Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen kaksivuotinen maisteriohjelma on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoillekin. Teoria ja käytäntö kohtaavat opintojen aikana, sillä opinnoissa hyödynnetään niin tuoreinta teoriatietoa kuin case-harjoituksiakin. Opintojen aikana opiskelijat saavat valmiuksia toimia kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen asiantuntijatehtävissä globaalissa ympäristössä.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimi ja rahoitus syventää kandidaatin suuntautumisvaiheessa opittuja asioita. Olennaista suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa on omistajanäkökulman ja omistajaohjauksen korostuminen kaikessa liiketoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Tilintarkastuksen maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen, yritysjuridiikan ja oikeustieteiden opintojaksotarjonnalle. Maisteriohjelman tavoitteena on varmistaa, että opiskelija voi suorittaa HT-tilintarkastajatutkintoon vaadittavat opinnot, jotka ovat vaatimuksena tutkintoon osallistumiselle. Koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ajantasaisesti tilintarkastusalaa ja -tutkintoa koskevat säädökset. Maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

English