fbpx
  1. Käypään arvoon omaisuuden arvostaminen, milloin saadaan tehdä ja mitkä edellytykset? Miten vaikuttaa laskennallisiin veroihin?
  2. a) Miten sisältöpainotteisuutta toteutetaan tilinpäätöksessä? b) Miten vaihto-omaisuus muodostuu ja arvostetaan? Kuinka kirjataan muutokset kirjanpidossa? c) Millä edellytyksillä ja mitä menoja saa kirjata vaihtuvien vastaavien hankintamenoihin? d) Varovaisuuden periaate kurssierojen kirjaamisessa? e) Mikä on suunnitelman ylittävä poisto? Kuinka poistoeroa puretaan? f) Konsernieliminoinnit (sisäisten tapahtumien eliminointi) miten vaikuttaa tulokseen ja omaan pääomaan?
  3. Tiliristikko: Kämppämyytiin korkeammalla hinnalla kuin kirjanpitoarvo – tehtiin jälleenhankintavaraus – Poisto kirjaukset – Mahdollisimman suurina poistot – Poistoero
  4. Tiliristikko: Velkakirja kirjaukset kuponkikorko ym.
  5. Konsernitilinpäätös: eliminoinnit, konserniaktiiva, oikeastaan kaikki mitä käytiin luennoilla tästä aiheesta.
English