fbpx
Luennot:
  1. Kuvaile selittävän tutkimuksen tyyppejä
  2. Kuvaile laadullisen ja määrällisen tutkimuksen yhteisiä piirteitä
Kirja:
     3. Tarkastele narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä
     4. Tarkastele diskurssianalyysiä laadullisen tutkimuksen muotona
English