fbpx

[IN ENGLISH BELOW]

Koronaviruksen vaikutus Preemio ry:n kevääseen

Aluehallintovirasto antoi tänään 13.3. määräyksen, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kielletään koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämisen ehkäisemiseksi. Määräys on voimassa 12.4. asti. Myös pienempien tapahtumien järjestämistä tulee vakavasti harkita aina toukokuun loppuun asti.

Preemio ry ottaa tilanteen erittäin vakavasti, ja hallituksemme on päättänyt perua kaikki Preemio ry:n alaisuudessa järjestettävät tapahtumat toistaiseksi 12.4.2020 asti. Päätös kattaa myös Kuopion Haalaribileet 1.4.2020 sekä Lentävä Lähtö 2020 –approtapahtuman, mikä oli tarkoitus järjestää 21.4.2020.

Preemion toimisto on auki, mutta toimistopäivystyksiä ei järjestetä. Suosittelemme vahvasti kuitenkin välttämään turhaa toimiston käyttöä 30.4. asti, Itä-Suomen Yliopiston linjauksen mukaan, tai kunnes toisin ilmoitamme.

Preemio ry:n linja perustuu valtioneuvoston, aluehallintoviraston sekä Itä-Suomen yliopiston määräyksiin, suosituksiin ja ohjeistuksiin. Preemio ry:n tarkoitus on valvoa jäsenistönsä etua ja päätöksemme on tarkoitus edistää jäsentemme terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi välitämme syvästi yhteiskuntavastuullisesta toimimisesta ja taudin leviämisen ehkäisemisestä, joten pyrimme omalla toiminnallamme tähän vaikuttamaan. Seuraamme tilanteen kehitystä intensiivisesti ja viestimme mahdollisista muutoksista jäsenistöllemme tilanteen kehittyessä.

Ilmoitamme myös tulevista linjauksista koskien loppukevään tapahtumia sitä mukaan kun meillä on varmuus tarvittavista faktoista ja kattavampi käsitys tilanteesta. Haluamme välttää ristiriitaista viestintää ja hätiköintiä sekä olla täysin varmoja siitä, että päätöksemme ajaa yhteisömme etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Mahdolliset kysymykset voitte lähettää sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.fi

Itä-Suomen yliopiston ohjeistus: http://www.uef.fi/koronavirus

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (linkki)

Ystävällisin terveisin,
Preemion hallitus 2020


The effect of coronavirus on Preemio ry’s spring

Today the regional government office issued an order prohibiting public gatherings of more than 500 people, both indoors and outdoors, to prevent the spread of coronavirus. The order is valid until April 12, 2020. The organization of smaller events should also be seriously considered until the end of May.

Preemio ry takes the situation seriously, and our board has decided to cancel all events under the banner of Preemio ry until April 12, 2020. The decision will also cover the Kuopios Overalls Party on April 1, as well as Lentävä Lähtö 2020, which was scheduled for April 21.

Preemio’s office is open. However, we strongly recommend that you avoid unnecessary use of the office until April 30, in line with the policy of The University of Eastern Finland, or until otherwise notified.

Preemio ry’s policy is based on the regulations, recommendations, and guidelines of the Government, the Regional Government Office and the University of Eastern Finland.

The purpose of Preemio ry is to protect the interests of its members and our decision is to promote the health and well-being of our members. In addition, we care deeply about acting in a socially responsible manner and about the prevention of the spread of the disease. We will closely monitor the situation and communicate any changes to our members as the situation evolves.

We will also announce any upcoming decisions concerning the late spring events as we have certainty about the facts and a more comprehensive view of the situation. We want to avoid any conflicting or inconsistent communication and acting prematurely. We want to be absolutely sure that our decision is in the best interests of our community.

If you have any questions, you can email them to pj@preemio.fi

University of Eastern Finland guidelines: http://www.uef.fi/en/koronavirus

The Decision of the Regional Government Office for Eastern Finland (link)

Best regards,
Preemio Board 2020

English