fbpx

Preemio ry:n toimintaan oleellisena osana kuuluu suhteiden luominen yritysmaailmaan. Yritysyhteistyön avulla on luotu mahdollisuus tuoda kuopiolaiset kauppatieteen opiskelijat ja yritysmaailma yhteen. Tätä kautta avautuu mahdollisuus luoda tärkeitä kontakteja yrityksille tuleviin huippuosaajiin, ja opiskelijoille mahdollisuus tutustua työnantajiin. Preemion periaatteisiin kuuluen yritysyhteistyö tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille.  

Yritysyhteistyössä tunnistamme vahvimmin kaksi teemaa yritysten kannalta:

Rekrymahdollisuudet:
Pääsette asemoimaan yrityksenne huipulle – tulevaisuuden huippuosaajien mieliin. Kuten kaikki tiedämme, työelämä on murroksessa, eivätkä huippuosaajat automaattisesti kanavoidu vapaisiin työpaikkoihin. Tulevaisuuden osaajat valitsevat arvoihinsa ja aiempaan kokemukseensa liittyvät yritykset ja työmahdollisuudet.

Uusasiakashankinta:
Olipa kyseessä pankki, konsulttifirma tai ruokakauppa, opiskelijamme ovat muutaman vuoden päässä tilanteessa, jossa he tekevät valintoja yksityisistä ja yrityksensä palveluista. Onko yrityksenne ensimmäisenä heidän mielessään?

Tarjoamme mahdollisuuksia erilaisiin yhteistyömuotoihin. Mahdollista on myöskin järjestää yliopistomme kanssa yhteistyössä intensiivikursseja, jotka tarjoavat yrityksille aivan uudenlaisen tavan markkinoida ja asemoida omaa toimintaansa ja tarjoomaansa.  Yritysvierailut ja excursiot ovat myös olennainen osa yritysyhteistyötämme.

Ota yhteyttä:

Tatu Komulainen
Yrityssuhdevastaava 2023
yrityssuhteet@preemio.fi
050 4043523
English