fbpx

Preemion toimintaan voi päästä mukaan myös tiimien kautta, joita tällä hetkellä on viisi: yrityssuhdetiimi, mediatiimi, NESU-tiimi, tapahtumatiimi sekä projektitiimi. Tämän lisäksi talousvastaavalla on vuodesta 2020 eteenpäin ollut talousapulainen.

MITÄ TIIMIT TEKEVÄT?

 Yrityssuhdetiimi

 • yritysyhteistyön kehittäminen
 • vuosijuhlan sekä Preemion asiatapahtuman yhteistyökumppaneiden hankkiminen​
 • fuksien haalarihankinnan avustaminen ja excumahdollisuuksien kartoittaminen

Yrityssuhdetiimiin 2022 kuuluvat Elina Mäntylä (yrityssuhdevastaava), Ilmari Mäkelä, Minna Laajalahti ja Reetta Karjalainen

Mediatiimi

 • sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan, Preemion nettisivuille sekä muut viestinnän avustavat tehtävät
 • tapahtumista viestiminen oikea-aikaisesti läpi Preemion viestintäkanavien
 • Preemion lehden Riskipreemion sisällöntuotanto

Mediatiimiin 2022 kuuluvat Nea Liikanen (mediavastaava), Ville Simola (päätoimittaja), Laura Räisänen, Sara Salmikivi, Emilia Honkanen ja Reetta Vuorinen

NESU-tiimi

 • sitsien järjestäminen
 • edustaa NESU-Preemiota NESU-tapahtumissa
 • yhteydenpito muihin NESU-kaupunkeihin

NESU-tiimiin 2022 kuuluvat Patrik Palmgren (NESU- ja sitsivastaava), Eetu Jansson, Hilppa Kukkonen, Johannes Roimaa ja Niko Viljakainen

Tapahtumatiimi

 • erilaisten tapahtumien järjestäminen ympäri lukuvuoden
 • vuosijuhlien silliksen käytännön järjestelyt
 • uusien tapahtumien suunnittelu ja toteutus hallituksen tapahtumavastaavan johdolla

Tapahtumatiimiin 2022 kuuluvat Tyko Salmi (tapahtumavastaava), Anni Pitkänen, Anton Gustafsson, Milla Tikkanen, Helena Jalkanen, Hanna McCarthy ja Olli Matilainen

Projektitiimi

 • vuosijuhlien käytännön järjestelyt
 • projektivastaavan avustaminen isompien projektien kuten Preemion asiatapahtuman ja pikkujoulujen järjestelyissä

Projektitiimiin 2022 kuuluvat Vilma Kainulainen (projektivastaava), Amanda Tuomi, Janina Niinimäki, Noora Alvinen, Pihla Pietilä, Tuuli Liukkonen ja Arttu Ruhanen

Taloustiimi

 • Preemion talouden seuranta, laskutus
 • muut talousvastaavan avustavat tehtävät

Taloustiimissä 2022 toimii Kalle Kosonen (talousvastava) ja talousapulainen Minea Mäkelä

English