fbpx

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja asioita hoitaa Preemion hallitus, johon tällä hetkellä kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa vuosittain ja ehdolle voi asettua kuka tahansa yhdistyksen jäsen.

Nykyisen hallituksen tiedot

MITÄ HALLITUS TEKEE?

Puheenjohtaja (pj)
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu strateginen ja operatiivinen johtaminen. Puheenjohtaja on yhdistyksen keulakuva, joka edustaa yhdistystä ja pitää yhteyttä eri tahoihin (mm. Kylteripuheenjohtajien verkosto KPV, Suomen Ekonomit, Pohjois-Savon Ekonomit, ISYY:n järjestöjaosto, Perinneneuvosto), sekä antaa viralliset kannanotot. Puheenjohtaja myös valmistelee kokoukset sekä johtaa niitä ja kantaa taloudellisen vastuun talousvastaavan kanssa.

Varapuheenjohtaja/sihteeri (vpj/sihteeri)
Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on operatiivinen johtaminen ja vastuunjakaminen puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja on hallituksen alumnivastaava: pitää yhteyttä ja edustaa yhdistystä Preemion Alumnit ry:ssä sekä vastaa alumnitapahtumista. VPJ toimii myös hallituksen sihteerinä kokouksissa. Sihteerin tehtäviä ovat yhdistyksen juoksevat asiat, kuten toimistopäivystykset ja -tarvikkeet, haalarimerkit ja tilavaraukset.

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen & kansainvälisyysvastaava (kopo/sopo & KV)
Hallituksen koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava vastaa edunvalvonnasta ja koulutuspolitiikasta paikallisesti ja kansallisesti. Kopo edustaa yhdistystä mm. ISYY:n edunvalvontajaostossa, kauppatieteen laitoksella, KTM-työryhmässä sekä Suomen Ekonomien kopo-tapaamisissa. Kopon tehtäviin kuuluu lisäksi palautteen kerääminen, Suomen Ekonomien opetuspalkintokilpailu, mentoroinnin järjestäminen, tuutoroinnin koordinointi sekä lukiovierailut ja abi-päivän järjestäminen. Kopo toimii myös yhdistyksen kansainvälisyysvastaavana eli vastaa kv-opiskelijoiden kontaktoinnista ja tiedottamisesta sekä suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksista.

Mediavastaava
Mediavastaava kehittää ja huolehtii yhdistyksen viestinnästä. Preemion viestintäkanavia tällä hetkellä ovat nettisivut, Preemion Maanantaimaili, Instagram, Facebook, Snapchat ja TikTok. Mediavastaava toimii mediatiimin vastuuhenkilönä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Talousvastaava
Talouden suunnittelu, vuosibudjetin ja tilinpäätöksen laatiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa ovat talousvastaavan tärkeimpiä tehtäviä. Talousvastaava vastaa myös yksittäisten tapahtumien budjetoinnista yhdessä tapahtumasta vastaavan ja hallituksen kanssa, pitää talouskuria yllä, seuraa budjettia ja valvoo sijoitusklubin toimintaa. Päivittäiseen toimenkuvaan kuuluu juokseva kirjanpito, laskutus ja perintä, käteiskassat ja vaihto-omaisuuden hallinnointi. Apunaan talousvastaavalla on talousapulainen.

Yrityssuhdevastaava (yrkkä)
Yrityssuhdevastaava hoitaa yhdistyksen yritysyhteistyön (jo olemassa olevien ylläpitäminen ja uusien hankinta). Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu mm. vuosijuhla- ja Visio-pakettien myyminen, haalarien hankinta, yritysvierailut ja excursiot sekä Preemiopolin ylläpitäminen. Yrityssuhdevastaava toimii myös yrityssuhdetiimin vastuuhenkilönä.

NESU- ja sitsivastaava (NESU-pj)
Preemion sitsit (2xpoikkitieteelliset, 2xNESU, wappusitsit ja fuksisitsit) ja NESU-saunaillan fukseille järjestää hallituksen NESU-vastaava yhdessä NESU-tiimin kanssa, jonka vastuuhenkilönä NESU-vastaava toimii. NESU-vastaava edustaa yhdistystä NESU-tapahtumissa (sitsit, seminaarit, NESU-puheenjohtajien verkosto NPV) ympäri Suomen ja toimii yhdyshenkilönä muihin NESU-kaupunkeihin.

Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu sitsejä ja joitain yksittäisiä tapahtumia lukuunottamatta tapahtumien järjestäminen (4 x Kuopion Haalaribileet, sillis, kastajaiset ja kostajaiset, fuksi- ja wappuviikko) joko yksin, yhdessä tapahtumatiimin kanssa, jonka vastuuhenkilönä hän toimii tai yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Tapahtumavastaava edustaa yhdistystä ISYY:n vapaa-ajan jaostossa.

Projektivastaava/vuosijuhlavastaava
Yhdistyksen isoimpien yksittäisten tapahtumien päävastuu kuuluu hallituksen projekti- ja vuosijuhlavastaavalle. Näitä ovat mm. vuosijuhlien, pikkujoulujen ja Visio-businesstapahtuman järjestäminen. Vuosijuhlien järjestämisessä vuosijuhlavastaavan apuna on projektitiimi, jonka vastuuhenkilönä vuosijuhlavastaava toimii.

Päätoimittaja
Päätoimittajan tehtävä on Preemion lehden Riskipreemion toimittaminen sisällön ideoinnista ja tuottamisesta lehden taittoon. Päätoimittajalla on apunaan mediatiimi, jonka vastuuhenkilönä hän toimii.

Hallitus 2023

Puheenjohtaja: Hermanni Kokkonen
Varapuheenjohtaja/kv-vastaava: Kalle Kosonen
Talousvastaava: Minea Mäkelä
Mediavastaava: Pihla Pietilä
Yrityssuhdevastaava: Tatu Komulainen
Kopo: Ilmari Mäkelä
Projektivastaava: Tuuli Liukkonen
NESU- ja sitsivastaava: Johannes Roimaa
Päätoimittaja/sihteeri: Robert van Voorn
Tapahtumavastaava: Milla Tikkanen

Hallitus 2022

Puheenjohtaja: Miika Hiltunen
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Tiia Karhunen
Talousvastaava: Kalle Kosonen
Mediavastaava: Nea Liikanen
Yrityssuhdevastaava: Elina Mäntylä
Kopo/kv-vastaava: Tommi Ojala
Projektivastaava: Vilma Kainulainen
NESU- ja sitsivastaava: Patrik Palmgren
Päätoimittaja: Ville Simola
Tapahtumavastaava: Tyko Salmi

Hallitus 2021

Puheenjohtaja: Eetu Hyvönen
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Saara Myllynen
Talousvastaava: Joel Lyytinen
Mediavastaava: Robert van Voorn
Yrityssuhdevastaava: Eino Rask
Kopo/kv-vastaava: Miika Hiltunen
Projektivastaava: Juha Karjalainen
NESU-vastaava: Hermanni Kokkonen
Päätoimittaja: Nea Liikanen
Tapahtumavastaava: Jani Peltola

Hallitus 2020

Puheenjohtaja: Vesa Janhunen
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Emilia Honkanen
Talousvastaava: Tiia Lehikoinen
Mediavastaava: Sara Salmikivi
Yrityssuhdevastaava: Tatu Näsänen
Kopo/kv-vastaava: Emilia Enroth
Projektivastaava: Tomi Tuovinen
NESU-vastaava: Saara Myllynen
Päätoimittaja: Laura Räisänen
Tapahtumavastaava: Kerttu Kutvonen

Hallitus 2019
Puheenjohtaja: Olli Jukarainen
Varapuheenjohtaja/kv-vastaava: Sami Raatikainen
Yrityssuhdevastaava: Vesa Janhunen
NESU-vastaava: Emilia Honkanen
Talousvastaava: Emilia Enroth
Päätoimittaja: Jemina Knihtilä
Tapahtumavastaava: Krista Pakarinen
Koulutus-/sosiaalipoliittinen vastaava: Henri Ojala
Projekti-/vuosijuhlavastaava: Enni Toiviainen
Mediavastaava/sihteeri: Lauri Rämä
Hallitus 2018
Puheenjohtaja: Aleksi Kinnunen
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Valtteri Bovellan
Yrityssuhdevastaava: Jani Telatie
NESU-vastaava: Teemu Huttunen
Talousvastaava: Minna Nykänen
Päätoimittaja: Hanna Mikkonen
Tapahtumavastaava: Essi Lehikoinen
Koulutus-/sosiaalipoliittinen sekä kv-vastaava: Kalle Kattelus
Projekti-/vuosijuhlavastaava: Anni Huttunen
Mediavastaava: Jarno Minkkinen
Hallitus 2017
Puheenjohtaja: Anna Väänänen
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Aleksi Kinnunen
Yrityssuhdevastaava: Okko Kräkin
NESU-vastaava: Max Tomperi
Talousvastaava: Reetta Kauhanen
Päätoimittaja: Katariina Lahdenpää
Tapahtumavastaava: Antti Ruhanen
Koulutus-/sosiaalipoliittinen vastaava: Juuso Jokinen
Projekti-/vuosijuhlavastaava: Valtteri Bovellan
Media-/kv-vastaava: Kiia Rajaranta
Hallitus 2016
Puheenjohtaja: Max von Hellens
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Merlin Hallman
Yrityssuhdevastaava: Samuli Rajala
NESU-vastaava: Anna Väänänen
Talousvastaava: Veikka Lahdenpää
Päätoimittaja/tiedottaja: Essi Vasara
Tapahtumavastaava: Alex Nurminen
Koulutuspoliittinen/kv-vastaava: Anniina Lyyra
Projekti-/vuosijuhlavastaava: Jonna Siitonen
Hallitus 2015
Puheenjohtaja: Viivi Pulkkinen
Varapuheenjohtaja/sihteeri: Sami Vihonen
Yrityssuhdevastaava: Maija Oikarinen
NESU-vastaava: Kaarin Kontturi
Talousvastaava: Anni Torvinen
Viestintä-/kv-vastaava: Julia Ohrankämmen
Tapahtumavastaava: Matti Roth
Koulutuspoliittinen vastaava: Elina Hottinen
Päätoimittaja: Noora Hyttinen
Projekti-/vuosijuhlavastaava: Anniina Lyyra
Hallitus 2014
Puheenjohtaja: Sami Vihonen
Varapuheenjohtaja: Pauli Turunen
Yrityssuhdevastaava: Max Niskanen
NESU-vastaava: Riina Kenttämaa
Talousvastaava: Eevastiina Vasanen
Sihteeri/liikuntavastaava: Jussi Kemppinen
Tapahtumavastaava: Saila Marin
Koulutuspoliittinen vastaava: Viivi Pulkkinen
Päätoimittaja/tiedottaja: Minna Heimonen
Projektivastaava: Jaana Niemi
Hallitus 2013
Puheenjohtaja: Katariina Rissanen
Varapuheenjohtaja: Jani Sormunen
Yrityssuhdevastaava: Lauri Jukarainen
NESU-vastaava: Tilda Toikka
Sihteeri/liikuntavastaava: Johanna Behm
Talousvastaava: Erno Hilvenius
Koulutuspoliittinen vastaava: Timo Manunen
Tapahtumavastaava: Taru Heiskanen
Päätoimittaja/tiedottaja: Lauri Kontio
Projektivastaava: Juha-Matti Heino
Hallitus 2012
Puheenjohtaja: Lauri Jukarainen
Varapuheenjohtaja: Annukka Katainen
Kopo/sopo-vastaava: Timo Manunen
Talousvastaava: Joonas Väisänen
Yrityssuhdevastaava: Jani Kankkunen
Projektivastaava: Mika Mäkäläinen
Sihteeri/liikuntavastaava: Joel Sundström
Tapahtumavastaava: Katariina Rissanen
NESU-/vuosijuhlavastaava: Perttu Kettunen
Päätoimittaja/tiedottaja: Sami Ivaska
Hallitus 2011
Puheenjohtaja: Jere Finning
Varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotusvastaava: Jussi Hyvätti
Kopo/sopo-vastaava: Olli-Pekka Sartanen
Talousvastaava: Joel Sundström
Yrityssuhdevastaava: Kimmo Koski
Yrityssuhdevastaava: Lauri Jukarainen
Tapahtumavastaava: Aleksi Riissanen
Vuosijuhla-/NESU-vastaava: Olli Koistinen
Liikuntavastaava: Annukka Katainen
Päätoimittaja: Sakari Kauhanen
Hallitus 2010
Puheenjohtaja: Jussi Hyvätti
Varapuheenjohtaja, sopo/kopo-vastaava: Jere Finning
Yrityssuhdevastaava: Joonas Rajamäki
Yrityssuhdevastaava: Tuuli Vepsäläinen
Talousvastaava: Erkki Sarnola
Tapahtuma-/NESU-vastaava: Julia Mishukov
Tapahtuma-/vuosijuhlavastaava: Päivi Silta-Mattila
Päätoimittaja: Suvi-Tuuli Helin
Liikuntavastaava: Olli-Pekka Sartanen
Hallitus 2009
Puheenjohtaja: Netta Hjelm
Varapuheenjohtaja/koulutuspoliittinen vastaava: Jere Lahti
Talousvastaava: Kalle Sallinen
Yrityssuhdevastaava: Lauri Kuronen
Yrityssuhdevastaava: Mika Karttunen
Liikuntavastaava/sihteeri: Jere Finning
Tapahtumavastaava: Päivi Silta-Mattila
Tapahtumavastaava: Jussi Hyvätti
Tietohallintovastaava: Mikko Tolvanen
Päätoimittaja: Meeri Liikanen
Hallitus 2008
Puheenjohtaja: Niko Hurskainen
Varapuheenjohtaja/koulutuspoliittinen vastaava: Marko Loukaskorpi
Talousvastaava: Mikko Vaitilo
Yrityssuhdevastaava: Eero Erkkilä
Yrityssuhdevastaava: Mikko Heiskanen
Liikuntavastaava: Iiro Majuri
Sihteeri: Netta Hjelm
Tapahtumavastaava: Meeri Liikanen
Kv-vastaava: Satu Mustonen
Viestintävastaava/päätoimittaja: Mikko Jauhiainen
Hallitus 2007
Puheenjohtaja: Mikko Luoto
Varapuheenjohtaja/yrityssuhdevastaava: Niko Hurskainen
Sihteeri/liikuntavastaava: Anni Holopainen
Talousvastaava: Antti Hätinen
Tapahtumavastaava: Sanna Säkkinen
Kv-vastaava: Joonas Heiskanen
Tiedotusvastaava: Teemu Pasio
Kopo/sopo-vastaava: Ville Räsänen
Yrityssuhdevastaava: Robert Baringi
Fuksivastaava: Meeri Liikanen
Päätoimittaja: Heidi Pesonen (kevätlukukausi) ja Joonas Vartiainen (syyslukukausi)
Projektivastaava: Noora Kaasalainen, (kevätlukukausi) ja Marko Loukaskorpi (syyslukukausi)
Hallitus 2006
Puheenjohtaja: Ville Räsänen
Varapuheenjohtaja, fuksivastaava ja toimitussihteeri: Tapani Kersalo
Sihteeri ja kv-vastaava: Anni Holopainen
Kopo/sopo-vastaava: Noora Kaasalainen
Päätoimittaja/tiedotusvastaava: Joonas Vartiainen
Talousvastaava: Pasi Kangas
Projektivastaava: Niina Laine
Yritysvastaava: Mikko Luoto
Tapahtumavastaava: Mari Jäntti
Liikuntavastaava: Heidi Ledentsa
Yritysvastaava: Olli-Pekka Hätinen
Tapahtumavastaava: Annukka Rissanen
Hallitus 2005
Puheenjohtaja: Mikko Junttila
Varapuheenjohtaja ja projekti/tapahtumavastaava: Hanna Tuhkanen
Sihteeri/yritysvastaava: Sami Tuomainen
Talousvastaava: Ville Räsänen
Kopo-, fuksi- ja liikuntavastaava: Niina Laine
Yritysvastaava: Marja Pasanen
Tapahtumavastaava/toimitussihteeri: Noora Tikkanen
Päätoimittaja: Ari Hämäläinen
Hallitus 2004
Puheenjohtaja: Saija Heikkinen
Varapuheenjohtaja/projektivastaava: Piia Mönkkönen
Sihteeri/toimitussihteeri: Ari Hämäläinen
Talousvastaava: Sami Tuomainen
Projektivastaava: Jussi Kiiski
Kopo-/liikuntavastaava: Hanna Tuhkanen
Tiedotus-/yritysvastaava: Antti Ville Kekäläinen
Yritysvastaava: Tuomas Sepponen
Päätoimittaja: Lauri Honka
Hallitus 2003
Puheenjohtaja: Jouni Allinen
Varapuheenjohtaja/tiedotusvastaava: Satu Raatikainen
Sihteeri: Piia Mönkkönen
Talousvastaava: Saija Heikkinen
Tapahtumavastaava: Sanna Pyykkönen
Kopo-vastaava: Laura Toivanen
Hallituksen jäsen: Ville Miskala
Hallitus 2002
Puheenjohtaja: Pasi Janhunen
Varapuheenjohtaja: Ville Miskala
Sihteeri: Paavo Hurskainen
Harrastevastaava: Jouni Allinen
Tapahtumavastaava: Lennu Keinänen
Rahastonhoitaja: Mervi Strengell
Kv-vastaava: Heli Heiskanen
Tiedottaja: Satu Raatikainen
Kopo/sopo-vastaava: Tiina Huttunen
English