fbpx

1.  KHO 2009 t. 256: A oli äitinsä ainoa lakimääräinen perillinen. Äidin tekemän testamentin mukaan A sai omistusoikeuden kaikkeen omaisuuteen. Sen lisäksi testamentti sisälsi ainoastaan A:n aviopuolison avio-oikeutta koskevan määräyksen. Kun tällä avio-oikeutta koskevalla määräyksellä ei ollut sellaista vaikutusta A:n asemaan perillisenä, että A:n perintöverotuksessa voitaisiin katsoa vastaanottavan perinnön testamentinsaajana eikä suoraan lakimääräistä perimystä koskevien säännösten nojalla, niin, mikäli A pidätti hallintaoikeuden asunto-osakkeeseen ja kiinteistöön, hänen oli katsottava ryhtyneen perintöön ja omistusoikeudesta luopuminen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja kiinteistön osalta kahden lapsen hyväksi oli katsottava A:lta tulleiksi lahjoiksi lapsille. Ennakkoratkaisu.

 

Selosta ratkaisuun vaikuttaneet tekijät, sen taustat ja sen ongelmat perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta . (10p)

 

 

2. Selosta perintö- ja lahjaverotuksen tavoitteet ja sen alueellinen uloittuvuus. (10p)

 

 

3. Mitä tiedät sukupolvenvaihdoshuojennuksesta? (10p)

English