fbpx
  1. Kerro määrällisen tutkimuksen prosesseista. Mitä eroa on määrällisellä ja laadullisella tutkimuksella?
  2. Kerro tieteen ja arkiajattelun eroista ja yhtäläisyyksistä.
  3. Kuvaile narratiivista tutkimusta empiirisen tutkimuksen keinona.
  4. Kuvaile etnograafista tutkimusta empiirisen tutkimuksen keinona.
English