fbpx

I Aloittava yrittäjä X on aloittamassa liiketoimintaa. Hän kysyy sinulta, miten yrityksen verotettava tulo lasketaan yksityiskohtaisesti? (vastauksen maksimipituus 1 sivu) 20p.

II Seuraavassa on neljä pikkukysymystä. Max vastaustila/kysymys on kymmenen (10) riviä 20p.
1. Rakennuksen poistot verotuksessa
2. (Yritys)verotuksen tavoitteet
3. Liiketoimintasiirron verokohtelu
4. Konserniavustuksen edellytykset

III Oikein ja väärin väittämiä. Väärästä -0,5p, kokonaispistemäärä pyöristetään alempaan täysilukuun. 10p.

1. EVL sisältää säädökset yhteisön määritelmästä tuloverotuksessa
2. Liiketoiminnan veronalaiset tulot on määritelty EVL 52§:ssä
3. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapauden edellytyksistä on säädetty EVL 6 b §:ssä
4. Suomen verolainsäädäntö sisältää kolme tulolähdettä
5. Arvopaperit voivat kuulua kaikkiin omaisuuslajeihin
6. Konsernin sisäisten myyntisaamisten arvonalentumiset voivat olla vähennyskelpoisia verotuksessa
7. Verotuksen poistojen poikkeama kirjanpidossa merkitään aina poistoeroksi
8. …
9. …
10. …

English