fbpx

AIT (Analyzing interviews and texts)

Elinkeinoverotuksen perusteet

Henkilöverotuksen perusteet

JET (Johdatus empiiriseen tutkimukseen)

JLP (Johdon laskentatoimen perusteet)

HAS (Laadullisten menetelmien perusteet)

LTP (Laadullisen tutkimuksen perusteet)

Perintö- ja lahjaverotus

TMP (Tilastollisten menetelmien perusteet)

Yhtiöoikeus

YOP (Yritysoikeuden perusteet)

English