fbpx
 1. Tilinpäätösanalyysin ja yritysanalyysin erot mahdollisuuksissa arvioida ja miten analyysi etenee?
 2. Minkä tunnusluvun avulla voidaan arvioida yrityksen ajautumista vaikeuksiin?
 3. Markkinaperusteinen tilinpäätösanalyysi EPS P/E BPS P/B.
 4. Miten tietoja analysoidaan rahoituslaskelmasta? Mikä on sen merkitys ja mitkä tekijät vaikuttavat sen tulkintaan?
 5. Vapaan kassavirran malli osakkeen arvonmäärityksessä.
  1. Vapaa kassavirta 2,5 milj. €
  2. Osakkeen vapaa kassavirta 2,2 milj. €
  3. WACC 10 %
  4. OPO:n tuottovaatimus 12 %
  5. Yrityksen vapaan kassavirran kasvu 5 %
  6. FCFE kasvu 6 %
  7. Velkaa 15 milj. €
 6. Quick ration ja Current ratio, OPO%, sijoitettu tuotto%, Suhteellinen velkaantuneisuus, net gearing
English