fbpx

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Pyri vastauksessasi ytimekkääseen ja hyvin jäsenneltyyn tyyliin. Tentin maksimipistemäärä on 45 pistettä.

  1. Controllerin keskeiset tehtävät.
  2. Taloudellisten ja ei-taloudellisten tunnuslukujen rooli Simonsin (1995) strategisen ohjauksen eri muodoissa.
  3. Konsernin strategiset ohjaustyylit Gooldin ja Campbellin (1987) mukaan.
  4. Omistajalähtöinen johtaminen (value-based management) ja sen työkalut.
  5. Mitkä seikat tulee Kaplanin ja Nortonin mukaan ottaa huomioon kytkettäessä palkitseminen Balanced Scorecardiin?
English