fbpx

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Esseevastauksen 1 sivu per kysymys.

1. HRJ/HRM prosessit. Mitkä ne ovat? Valitse niistä yksi ja kuvaile sitä tarkemmin. Perustele valintasi tärkeyttä yrityksen näkökulmasta. (15p)

2. Mitä monimuotoisuuden johtaminen eli DIversity Management on? Pohdi eri lähestymistapoja monimuotoisuuden johtamiseen. (15p)

3. Enemmän työhyvinvointia ja parempia työtuloksia alaistaidoilla. Selitä väittämä. (10p)

4. Kansainvälinen henkilöstö – voimavarojenjohtamisen IHRM:n tavoitteita ja tehtäviä. Kuvaile lyhyesti IHRM:n kolme päätyyppiä. (10p)

English