fbpx

Preemio on Kuopion kauppatieteiden opiskelijoiden edunvalvontajärjestö. Preemion tehtävä edunvalvojana on edistää Kuopion kauppatieteiden opiskelijoiden etuuksia ja edustaa koko ainejärjestöä koulutuspoliittisissa asioissa.

Mitä on koulutuspolitiikka?

Koulutuspolitiikka on opiskelijoiden koulutukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittelyä. Tarkoituksena on ottaa kantaa opetuksessa ja oppilaitoksissa ilmenneisiin epäkohtiin ja jatkuvasti kehittää opetusta. Parannusehdotuksia ja uusia ideoita pyritään kehittämään, jotta opiskelijoille tarjottavan koulutuksen taso pysyy laadukkaana ja ajanmukaisena. Ainejärjestön koulutuspoliittinen vastaava tuo opiskelijoiden näkökulman mukaan päätöksentekoon. Kauppatieteiden laitos ja Preemio tekevät koulutuspolitiikkaa keskenään jatkuvasti. Yhteistyön tarkoituksena on kaventaa kuilua opiskelijoiden ja laitoksen välisessä tiedonkulussa. Valtakunnallisesti Preemio ry tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen Ekonomien ja muiden yliopistojen kanssa. Preemio on mukana päättämässä kaikkia kauppatieteilijöitä koskevista aloitteista ja lakimuutoksista.

Preemion koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava 2022 Tommi Ojala, 044 5736002, kopo@preemio.fi.

English