fbpx
  1. Analysoi liitettä ”Työelämä – katse vuoteen 2040!” käyttämällä laadullista sisällönanalyysia. Kuvaile jokaista analyysin vaihetta yksityiskohtaisesti.
  2. Kuvaile analyysin tuloksia ja piirteitä.

Liite: https://www.sitra.fi/artikkelit/tyoelama-katse-vuoteen-2040/

English