fbpx

Jotta Kuopioon, Preemioon ja yliopistoon tutustuminen olisi helppoa ja kivaa, kokosimme tähän tärkeimmät aakkosesi:

A

Ainejärjestö – tietyn alan opiskelijoiden vapaaehtoistoimintaan perustuva yhdistys tai julkisyhteisö, joka pyrkii edistämään opiskelijoiden asemaa ja kehittämään yhteisönsä toimintaa

Akateeminen vappu – lukukauden kruunaava pitkä juhlajakso, joka aloitetaan jo hyvissä ajoin ennen varsinaista vapun päivää

Akateeminen vartti – luennot ja opetus alkavat normaalisti vartin yli tasan, pois lukien tentit

Alumni – valmistunut opiskelija

Amanuenssi – hoitaa yliopiston tai tutkimuslaitoksen hallintovirkaa, sekä toimii opintojen ohjaajana ja järjestelijänä. Kauppatieteen laitoksen amanuenssi on Christina Piel

Antura Pub – legendaarinen kuppila torin laidalla

Apteekkari – Kuopion monien opiskelijabileiden sydän

B

Bierstube – olutravintola, josta saan Kuopion parhaat wingsit

Boomi ry – Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

C

Caduceus – antiikin Kreikan ajoilta juurensa juontava kaupan ja talouselämän tunnus, jossa kaksi käärmettä kietoutuvat sanansaattajan sauvan ympärille

Canthia – eli Cantsu, yliopistorakennus, josta löytyy mm. Preemion toimisto

D

Dentina ry – Kuopion hammaslääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö

E

Edari – edustajisto (ISYY), ylioppilaskunnan ylin päättävä elin

Ekonomi – ylempi korkeakoulututkinto on nimeltään kauppatieteiden maisteri, jonka suorittanut saa käyttää ekonomin arvonimeä

Enklaavi ry – LUT-yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Lappeenrannassa

Excu, excursio – opintomatka, joka useimmiten liittyy kulttuuriin ja yritysvierailuihin

F

Finanssi ry – Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Fortis ry – Kuopion farmasian opiskelijoiden ainejärjestö

Fuksi – ensimmäisen vuosikurssin opiskelija

Fuksiviikko – syyskuun alussa opintojen alkaessa fukseille järjestettävä aktiviteettien täyteinen tervetulo- ja tutustumisviikko, jolloin vanhemmat preemiolaiset ovat ottaneet jopa vuosilomaa töistään osallistuakseen tälle vuoden yhdelle parhaista viikoista.

G

H

Haalarit – opiskelijan lempivaate, jolla eri ainejärjestöt erottautuvat toisistaan ja tunnustavat väriään

Haalaribileet – Preemio ry:n suurimpia tapahtumia, jossa voit tavata Kuopion haalarikansaa poikkitieteellisesti kaikissa haalarikirjon väreissä

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma

Huipulle-seminaari – Preemion järjestämä yritystapahtuma

Häirikkö/häiriköinti – preemiolainen elämäntapa

I

Ilona – Preemiolaisten kotikenttä. Kuopion yöelämän valaiseva majakka.

ISYY – Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta eli opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki Itä-Suomen yliopiston alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat jäsenyyden ollessa lakiperusteinen

J

Juomakulttuuri – mystinen konsepti, jonka saloja yliopisto-opiskelijat selvittävät keskimäärin viidestä kuuteen vuotta

K

KAMU – UEF//Kamu, opiskelijoiden intranet

Kastajaiset – juhla, jossa uudet fuksit kastetaan Preemion jäseniksi

Kauppakadun Improbatur – opiskelijatapahtuma, jossa impropassiin kerätään leimoja kiertämällä kaupungin kuppiloita ja baareja

Kide.app – palvelu, jossa Preemio ja monet muut opiskelijayhdistykset myyvät tapahtumiinsa lippuja

KOPO – koulutuspoliittinen vastaava

Kostajaiset – juhla, jossa fuksit kostavat kokemansa vääryydet vanhemmille tieteenharjoittajille

KPV – kylteripuheenjohtajien verkosto

Kulti ry – Kuopion biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö

KuoLO – Kuopion lääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Kuopas – Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

KY – Aalto-yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Kylteri – kauppatieteiden opiskelija

Kylteripäivät, KYPÄ – Suomen Ekonomien järjestämä asia- ja viihdetapahtuma, joka kokoaa tammikuisin Suomen kyltereitä yhteen. Mainio verkostoitumistapahtuma!

Kylteriyhdyshenkilö, kylli – Suomen Ekonomien ainejärjestökohtainen edustaja, joka toimii linkkinä Ekonomien ja kyltereiden välillä

L

Las Palmas – Pasarin tarjoama äkkilähtö Kanarian saarille!

Lentävä Lähtö – Vuoden vauhdikkain vappuappro

Lukema – eli Luksa, ylioppilaskunnan toimiston yhteydessä olevat tilat

M

MK – Merkantila Klubben rf, eli emkoo, Åbo Akademin kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Moodle – yliopiston verkko-oppimistympäristö, josta löydät kurssikohtaiset materiaalit ja ohjeet

Märästys – preemiolaisten alituinen vaiva, johon lääkkeet löydetään vain yksissä tuumin. Ensimmäinen epidemia kohdattu Syysexculla 2017.

N

NESU – Nordiska Ekonomie Studerandes Union, eli pohjoismaisten kauppatieteiden opiskelijoiden yhteinen järjestö. NESU-Preemiolla on oma toimikunta, joka järjestää kaikki Preemion sitsit.

Nepali – eli Neulamäki, on monen preemiolaisenkin todennäköinen ensimmäinen asuinpaikka Kuopiossa

Novapolis (ent. Technopolis eli voit kuulla käytettävän myös nimeä Tekno) – yliopistorakennus sekä yrityskeskus, jonka E-siivestä löytyy Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitoksen tilat

NPV – NESU-Puheenjohtajien verkosto

O

Oi Mikkeli! – preemiolaisen sotahuuto

Optimi ry –  Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, eli meidän sisarainejärjestö

P

Pienet käärmeet – preemiolaisten suosima, maailman paras sitsilaulu

Poikkari – Poikkitieteellinen opiskelija, muun alan tieteenharjoittaja

PorKy ry – Turun yliopiston Porin yksikön kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Preemiopoli – Preemion yhteistyöyritysten edut ja palvelut löytyvät täältä

Primo – UEF-Primo, Itä-Suomen yliopiston kirjaston sivut

Probba ry – Aalto-yliopiston Mikkelin yksikön kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Pörssi ry – Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Q

R

Retikka ry – Kuopion ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö, Preemion toimistonaapuri

Riskipreemio – eli Riskari, Preemion oma jäsenlehti

S

Serveri ry – Kuopion tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö

SHS = Svenska Handelshögskolans Studentkår, Hankenin kylteriyhdistys ja samalla koko kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta, Suomen vanhin kylteriyhdistys

Sijoitusklubi – Preemion oma sijoituskerho

Sillis – eli silliaamiainen on vuosijuhlien jälkeinen yhteinen juhla, jonka sijainti X paljastuu vasta sinne saapuessa, elämän parasta aikaa

Sitsit – akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan, syödään ja juodaan hyvin, preemiolaisittain erityislaatuinen juhlakonsepti

Snellmania – eli Snellu, yliopistorakennus, jossa sijaitsevat mm. kampuksen suurin luentosali SN100 ja Kuopion kampuskirjasto

Socius ry – Kuopion yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

SSHV rf – Hanken Svenska handelshögskolanin Vaasan yksikön kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Studentia – Lukeman yhteydessä sijaitseva liikuntarakennus

Suomen Ekonomit – kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä.

SYKETTÄ – Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus

T

Tenttiarkisto – kannattaa käydä tutustumassa

Terho ry – Kuopion hoitotieteen, terveystaloustieteen, kansanterveystieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon, liikuntalääketieteen ja ergonomian opiskelijoiden ainejärjestö, Preemion toimistonaapuri

Tietoteknia – Savilahdentien toisella puolella sijaitseva rakennus, jonka auditoriossa TTA:ssa järjestetään joitain kursseja

Toimisto – Preemion toimisto sijaitsee Canthialla, A – rapussa kellarikerroksessa

TuKY ry – Turun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

Tutor, tuutori – ylemmän vuosikurssin opiskelija, joka auttaa fukseja alkuun opiskelijaelämässä, sekä tutustuttaa uuteen kaupunkiin ja muihin opiskelijoihin

U

Ulkkari – ulkopaikkakuntalainen kylteri, joihin on mahdollista tutustua erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomen sekä esimerkiksi Preemion omilla vuosijuhlilla

V

Vaihtari – vaihto-oppilas

Valkeinen – Niiralassa sijaitseva Valkeisenlampi, jonne kokoonnutaan kevätpäivien lämmetessä ja erityisesti vappuna

Vujut – eli vuosijuhlat, ovat Preemion syntymäpäivät ja samalla arvokkaimmat juhlat, jonne saapuu opiskelijoiden lisäksi alumneja, kutsuvieraita ja opiskelijoita muiden kylteriainejärjestöjen hallituksista

VVV-risteily – Oulun kauppatieteilijöiden Finanssi ry:n järjestämä kyltereiden VappuViinat Verottomasti -risteily, joka kokoaa kauppatieteilijät Itämerelle vuosittain ennen vappua

W

Warrantti ry – Vaasan yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö

WebOodi – Yliopiston tietojärjestelmä, jossa muun muassa ilmoittaudutaan lukukaudelle, kursseille ja tentteihin

X

Y

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille

Z

Å

Ä

Ö

English