fbpx

FB: https://www.facebook.com/events/156905685136497/

Preemio ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 10.4.2018 Canthialla (luentosali tarkentuu lähempänä), osoitteessa Yliopistonranta 1C, 70211 Kuopio. Kaikki Preemion jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§:n mukaisesti seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2017, sekä tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Päätetään jäsenmaksun suuruus kalenterivuodelle 2019
9. Sääntömuutokset
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

English